aDSC05168.JPG
aDSC05372.JPG
aDSC05355.JPG
ADSC05379.JPG
Delegationen som saknar rättsverkan:

Avtalet som
Överförmyndaren
är bunden av:
Lidköpings uppmaning att lyfta överförmyndarhanteringen inför fullmäktige i Vara

samt

Lidköpings vägran att följa föräldrabalkens lagstiftade handläggningsgång

Maildokumentation
Överförmyndaren i Vara kommun

Framställan den 16/6 2014
Till Vara kommuns fullmäktige

Avseende

omförhandling av överförmyndaravtalet med
Lidköpings kommun.
Länk till
framställan
Alla nedanstående understrukna texter är
länkar till pdf-dokument.