aDSC05168.JPG
aDSC05372.JPG
aDSC05355.JPG
ADSC05379.JPG
Tidigare veckors bibliska allmänbildning

200419 Andra söndagen i påsktiden

200426 Tredje söndagen I påsktiden